Jak vytáčíme med?

  1. Odebírání rámků s medemPoté, co včely z květů rostlin nasbírají nektar nebo medovici, je uloží do pláství ve formě medu. Ten pak v úlu několik týdnů zraje a včely ho mezitím ještě několikrát zpracují. Jakmile je med zralý, plástve včelám odebereme.
  2. Odvíčkování buněk s medemPlástve bývají z větší části zavíčkované voskem. Tento vosk se před samotným vytáčením speciální nerezovou vidličkou odebere.
  3. Vytáčení medových rámkůRámky s odvíčkovanými plástvemi se poté vloží do nerezového medometu, kde se med odstředivou silou dostane ven z pláství.
  4. Dvojitá filtrace vytočeného meduMed pak stéká po stěnách na dno medometu. V nejnižším bodě se nachází výpusť, kterou med stéká přes dvě síta do sběrné nerezové nádoby. Síta zachycují částečky vosku, které se vlivem silné odstředivé síly odtrhnou z pláství.
  5. Přelévání medu do větší nádobyAž je tato nádoba plná, med se přeleje do větší uskladňovací nádoby, která je vyrobena z nerezu nebo potravinářského plastu. V této nádobě je pak med uskladněn.
  6. Stáčení medu do sklenicMed se nechává odstát několik dní, během kterých se zčeří. Poté se stáčí do sklenic. Nakonec jsou na sklenice přilepeny etikety.
  7. Pokud se med uskladňuje v nádobách delší dobu, zkrystalizuje. Je to přirozená vlastnost medu. Takto zkrystalizovaný med je možné ve speciálním zařízení nazývaném ztekucovač medu uvést opět do tekutého stavu. Toto zařízení zahřívá med po dobu několika desítek hodin, přičemž teplota je regulována tepelným čidlem. Teplota medu tak nepřesáhne 40°C, díky čemuž si med zachová své přirozené složení.